Students and Teachers in Croatian Chamber of Economy

You are currently viewing Students and Teachers in Croatian Chamber of Economy

Students and Teachers in Croatian Chamber of Economy

Hrvatska gospodarska komora je 27. listopada 2023. održala Okrugli stol povodom Svjetskog dana štednje, a učenici V. gimnazije koji pohađaju fakultativni predmet Financijska pismenost su bili pozvani da sudjeluju na događaju. Imali smo prilike poslušati predstavnike ključnih hrvatskih financijskih institucija koji su pripremili i prezentirali podatke o štednji, novim trendovima štednje, fondovima i financijskoj pismenosti kod mladih. Tijekom rasprave smo spomenuli važnost predmeta Financijska pismenost u okviru srednjoškolskog obrazovanja te spomenuli naš Erasmus + projekt Green STEM kroz koji V. gimnazija radi kurikulum predmeta Financijska pismenost s financijskom matematikom prilagođenom za prirodoslovne srednje škole. Zahvaljujemo se Hrvatskoj gospodarskoj komori na pozivu i veselimo se daljnjoj suradnji.

Učenike su organizirale i vodile Ana Špirelja Gruić, prof. i Snježana Pervan Primorac, prof.

The Croatian Chamber of Economy is on October 27, 2023. held a round table on the occasion of the World Savings Day, and students of the V. Gymnasium who are attending the optional subject Financial Literacy were invited to participate in the event. We had the opportunity to listen to representatives of key Croatian financial institutions who prepared and presented data on savings, new trends in savings, funds and financial literacy among young people. During the discussion, we mentioned the importance of the subject Financial Literacy in the framework of high school education and mentioned our Erasmus+ project Green STEM, through which the V. Gymnasium works on the curriculum of the subject Financial Literacy with financial mathematics adapted for science high schools.

We thank the Croatian Chamber of Economy for the invitation and look forward to further cooperation.

The students were organized and led by Ana Špirelja Gruić, prof. and Snježana Pervan Primorac, prof.

Leave a Reply